Xe cẩu điều khiển 8032E – lsttoys

Xe cẩu điều khiển 8032E

Liên hệ

Mô tả

Kích thước :  (cm)
SL Thùng : 12 CÁI 

Sản phẩm liên quan

 Hộp xếp hình 3070  Hộp xếp hình 3070
 Hộp xếp hình 3060  Hộp xếp hình 3060
 Túi xếp hình 541  Túi xếp hình 541
 Vỉ phun xà bông 588-B  Vỉ phun xà bông 588-B
 Xe cẩu điều khiển 8032E
 Xe cẩu điều khiển 8032E
 Xe cẩu điều khiển 8032E