Vỉ bếp LT5388-1V – lsttoys

Vỉ bếp LT5388-1V

Liên hệ

Mô tả

Kích thước :   (cm)

SL Thùng : 36  CÁI

 Vỉ bếp LT5388-1V