Vỉ bánh sinh nhật 338B – lsttoys

Vỉ bánh sinh nhật 338B

Liên hệ

Mô tả

Kích thước :   (cm)
SL Thùng : 60  CÁI 

Sản phẩm liên quan

 Hộp xếp hình 3070  Hộp xếp hình 3070
 Hộp xếp hình 3060  Hộp xếp hình 3060
 Túi xếp hình 541  Túi xếp hình 541
 Vỉ phun xà bông 588-B  Vỉ phun xà bông 588-B
 Vỉ bánh sinh nhật 338B