Vỉ 12 xe công trình 399-261B – lsttoys

Vỉ 12 xe công trình 399-261B

Liên hệ

Mô tả

Kích thước :   (cm) 
SL Thùng : 72  CÁI

Sản phẩm liên quan

 Hộp xếp hình 3070  Hộp xếp hình 3070
 Hộp xếp hình 3060  Hộp xếp hình 3060
 Túi xếp hình 541  Túi xếp hình 541
 Vỉ phun xà bông 588-B  Vỉ phun xà bông 588-B
 Vỉ 12 xe công trình 399-261B